Heeft je dierbare last van schommelingen in de bloedsuikerspiegel?

Heeft je dierbare last van schommelingen
in de bloedsuikerspiegel?

Last van schommelingen in de bloedsuikerspiegel?

Diabetespatiënten kunnen schommelingen in hun bloedsuikerspiegel ervaren.1,2 Deze kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid van de diabetespatiënt en ook van invloed zijn op het gedrag. Je dierbare kan de aanbevelingen van zijn of haar arts met betrekking tot de behandeling opvolgen en zijn of haar best doen om zijn of haar diabetes onder controle te houden, maar toch nog steeds niet de bloedsuikerspiegel niet onder controle.

De schommelingen in de bloedsuikerspiegel begrijpen en herkennen, zal je helpen om je dierbare te ondersteunen.

Onze diabeteschecklist kan je helpen bij het beoordelen van de schommelingen in de bloedsuikerspiegel en het begrijpen van de mogelijkheden die de professionele zorgverlener ter beschikking heeft. Praten met een professionele zorgverlener kan helpen bij het vinden van aanpassingen die een echt verschil kunnen maken.

Gevolgen van schommelingen in de bloedsuikerspiegel

Ongecontroleerde diabetes kan een diabetespatiënt blootstellen aan complicaties van diabetes,1 terwijl schommelingen in de bloedsuikerspiegel ook emotionele gevolgen kunnen hebben, waardoor hij of zij zich somber en depressief voelt. Diabetesgerelateerde depressie kan ook invloed hebben op het vermogen van een diabetespatiënt om zijn of haar bloedglucose onder controle te houden en kan hem of haar in een vicieuze cirkel brengen, waarbij de depressie het vermogen om de bloedsuikerspiegel onder controle te houden aantast, met als gevolg dat de diabetespatiënt zich door het slecht onder controle zijn van de bloedsuikerspiegel nog depressiever gaat voelen3. Diabetes gerelateerde depressie wordt vaak niet herkend.3–5

Als mantelzorger kan de druk die de zorg voor iemand met diabetes met zich meebrengt, ook gevolgen hebben op je eigen gezondheid. Dit kan een burn-out veroorzaken, dat wil zeggen lichamelijke en emotionele uitputting vanwege de zorg voor een dierbare met diabetes.6

1. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. The Lancet Vol 352, Sept 1998
2. Diabetes.co.uk. High and low blood sugar symptoms: http://www.diabetes.co.uk/high-low-blood-sugar-symptoms.html; - Access date: 24 Sept 2015
3. Lloyd C. The effects of diabetes on depression and depression on diabetes. Diabetes Voice 2008;53:23-26;
4. Penckofer S, et al. Diabetes Technol Ther 2012;14(4):303–310;
5. Rizzo MR, et al. Diabetes Care 2010;33(10):2169–2174;
6. Wahowiak L. Coping with caregiver burnout. Diabetes Forecast, February 2013: http://www.diabetesforecast.org/2013/feb/coping-with-caregiver-burnout.html. Access date 24 Sept 2015